Meldrum Cranio Sacraal Therapie Manuele Therapie Ontspanningstherapie Reïntegratie Bijzondere Aandacht
home links
info colofon samenvatting
Werkgevers
Werknemers Arbo-dienst UWV
UWV

Aan de hand van het re´ntegratieverslag beoordeelt u als UWV of de werkgever en de werknemer voldoende re´ntegratie- inspanningen hebben geleverd. Ook kunnen werkgevers en werknemers bij u terecht voor een deskundig oordeel bij eventuele verschillen in de interpretatie van wat re´ntegratie inhoudt.

Ten aanzien van re´ntegratie kunnen wij, als Cranio-Sacraal therapeut, een belangrijke rol spelen, juist door onze brede kijk en pragmatische benadering van de mens, zijn situatie en zijn klachten. Fysieke en psychische/ emotionele en soms sociale omstandigheden van de (langdurig) zieke werknemer onderhouden elkaar zodanig, dat een efficiŰnte behandeling langs conventionele weg bemoeilijkt wordt. Met name bij dergelijke dilemma's bewijst CranioSacraal Therapie zijn waarde.