Meldrum Cranio Sacraal Therapie Manuele Therapie Ontspanningstherapie Reïntegratie Bijzondere Aandacht
home links
info colofon samenvatting
Werkgevers
Werknemers Arbo-dienst UWV
Werknemers

Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter wordt van u, als werknemer, een actievere houding verwacht.

Wij, als CranioSacraal therapeut, kunnen hierin een belangrijke rol spelen, juist door onze brede kijk en pragmatische benadering van de mens, zijn situatie en zijn klachten. Fysieke en psychische/ emotionele en soms sociale omstandigheden van de (langdurig) zieke werknemer onderhouden elkaar zodanig, dat een efficiŽnte behandeling langs conventionele weg bemoeilijkt wordt. Met name bij dergelijke dilemma's bewijst CranioSacraal Therapie zijn waarde.

Als eerste zal de Arbo-dienst bij een dreigend langdurig verzuim een analyse en beoordeling van het probleem maken.

 pagina 1 - 2 volgende pagina