Meldrum Cranio Sacraal Therapie Manuele Therapie Ontspanningstherapie Reïntegratie Bijzondere Aandacht
home links
info colofon samenvatting
Werkgevers
Werknemers Arbo-dienst UWV
Werkgevers

Door de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter heeft u, als werkgever, extra verantwoordelijkheden voor de reÔntegratie van langdurig zieken. U en uw werknemer moeten samen afspraken maken om uw werknemer weer aan de slag te krijgen.

Wij, als CranioSacraal therapeut, kunnen hierin een belangrijke rol spelen, juist door onze brede kijk en pragmatische benadering van de mens, zijn situatie en zijn klachten. Fysieke en psychische/ emotionele en soms sociale omstandigheden van de (langdurig) zieke werknemer onderhouden elkaar zodanig, dat een efficiŽnte behandeling langs conventionele weg bemoeilijkt wordt. Met name bij dergelijke dilemma's bewijst CranioSacraal Therapie zijn waarde.