Meldrum Cranio Sacraal Therapie Manuele Therapie Ontspanningstherapie Reïntegratie Bijzondere Aandacht
home links
info colofon samenvatting
Werkgevers
Werknemers Arbo-dienst UWV
Re´ntegratie

Per 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. Doel van deze wet is de kansen op re´ntegratie van zieke (arbeidsongeschikte) werknemers te verbeteren. Inspanningen die worden gevraagd van de werkgever zijn verzwaard, er wordt een actievere houding van de werknemer verwacht en ook de Arbo-diensten hebben een grotere rol gekregen in de re´ntegratie. Al deze partijen moeten aan de UWV (Uitvoering Werknemers-verzekering) aantonen dat actief en consequent gewerkt is aan de terugkeer van de werknemer in een of andere vorm van betaald werk. Hierin kan de CranioSacraal Therapie een belangrijke bijdrage leveren.